Mitt dop

   
Mina namn:  
Här döptes jag:  
Datum:  
Präst:  
Gudmor:  
Jag hade på mig:
   
 

à 

                                        70                                         

                                        71