Mitt namn

Om namnet:

Melvin Amundsson

Melvin är ett engelskt namn som ursprungligen var ett efternamn men som på 1800-talet började användas som förnamn.

Det finns 2409 män som har förnamnet Melvin. Av dessa har 1537 namnet Melvin som tilltalsnamn/förstanamn. (2006-12-31)

Mitt namn betyder: Kommer troligen från det gammelengelska namnet Maethelwine, vilket betydde rådgivande vän.
Namnet föreslogs av: Pappa  Mitt dop
Namnen valdes för att:

à 

                                        66                                         

                                        67