Boken om mig

   I mammas mage  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
            Dagbok   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
            Ultraljud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
            Journal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
            Skrock .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
   När jag föddes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
   Min familj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
   Mitt släktträd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
   Om mig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
            Minnen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
            Första gången .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
            Min hälsa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
            Mitt namn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
            Mitt dop .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
            Tänderna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
   Länkar .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  86
   Fotoalbum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
   Gästbok
      Senast uppdaterad
      2007-05-10
   

                                        1