Min hälsa

Längd och vikt   Första hörselprovet: 2004-02-02 på BB
Datum Ålder Längd Vikt   Första syntestet:
2004-01-31 född 48 cm 3180 g   Första tandläkarbesöket: 2007-04-20
2004-02-02 2 dagar   3030 g
2004-02-03 3 dagar   3040 g    Tillväxtkurva
2004-02-09 9 dagar 49 cm 3480 g
2004-02-18 18 dagar 52 cm 4085 g
2004-03-04 5 veckor 55 cm 5390 g
2004-03-23 7 veckor 58 cm 6450 g
2004-04-19 2,5 mån 60 cm 7930 g  
2004-05-04 3 mån 61 cm 8440 g Vaccinationer
2004-06-03 4 mån 63 cm 9.1 kg Datum Ålder Vaccin
2004-07-06 5 mån 65 cm 10,0 kg 2004-05-04 3 mån DTP + Polio + Hib
2004-09-16 7,5 mån 72 cm 10,6 kg 2004-07-06 6 mån DTP + Polio + Hib
2004-11-26 10 mån 73 cm 11,3 kg 2005-02-10 1 år DTP + Polio + Hib
  2005-02-10 1 år 77 cm 12,2 kg 2005-08-03 1,5 år Mässling + Påssjuka + Röda hund
2005-08-03 1,5 år 80 cm 13,6 kg    
2006-08-15 2,5 år 93 cm 15,5 kg
     

à 

                                        64                                         

                                        65