Mitt namn

Om namnet Pontus:


2004-02-22 (2 mån)

Per Karl Pontus Amundsson

Pontus var ett modenamn på 80- och 90-talen. Kulmen nådde 1995 så Pontus var det 25:e vanligaste tilltalsnamnen i Sverige.
I de äldre generationerna är namnet inte alls lika vanligt trots att det har en lång historia i Sverige. Det finns fler förskolebarn som heter Pontus än vad det finns vuxna som heter så.
Pontus användes första gången som dopnamn i Sverige i början av 1600-talet men redan på 1500-talet blev namnet berömt tack vare fältherren Pontus de la Gardie som var i svensk tjänst.
Pontus har stått i almanackan sedan 1797. Tidigare stod där Pontianus men namnet ändrades, förmodligen för att ära fältherren de la Gardie. Namnet härstammar troligen från det grekiska ordet pontos som betyder hav.

 
Mitt namn betyder: Hav, det är en latinsk form av grekiskans po´ntos ’hav’.
Namnet föreslogs av: Pappa.  Mitt dop
Namnen valdes för att: Per och Karl är släktnamn på mammas respektive pappas sida. Pontus enades mamma och pappa om, efter många förslag, att det var det finase namnet.

à 

                                        66                                         

                                        67