Boken om mig

   I mammas mage  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 

            Dagbok   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
            Ultraljud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
   När jag föddes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
   Min familj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

 

   Mitt släktträd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

 

   Om mig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
            Minnen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
            Första gången .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
            Min hälsa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
            Mitt namn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
            Mitt dop .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
            Tänderna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
    Länkar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
   Fotoalbum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 
   Gästbok
   Blogg  
      Senast uppdaterad
      2008-05-18
   

                                        1