Ultraljud

2003-09-05

Från sidan Ansiktet framifrån
 
         Mått tvärs över huvudet: 38 mm
           Mått tvärs över höft: 40 mm
         Mått på lårben: 24 mm
   

à 

                                        4                                         

                                        5